ندای ایرانیان

با تصویب هیات اجرایی اعلام شد؛

‍‍‍‍‍ چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان 26 مهر برگزار می‌شود

در جلسه روز ۳شنبه هیات اجرایی حزب ندای ایرانیان ۲۶ مهرماه به عنوان زمان برگزاری چهارمین کنگره حزب تعیین شد.