ندای ایرانیان

کد خبر: ۴۸۵۶۷
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۳:۳۲
صابر هنرمند راد - عضو شورای شعبه خراسان رضوی
شوراي شهر و نمايندگان منتخب مردم، مي تواند يکي از بهترين اهرمها و نهادهاي تصميم ساز در اين عرصه باشد. متاسفانه در اين سالها در شهر مشهد، اين عرصه با بي توجهي محض روبه رو بوده است و اراده و تخصص لازم براي ورود به اين مهم وجود نداشته است.
بحران ها و حوادث شهري يکي از مهمترين مشکلات، و البته از بهترين شاخص ها در سنجش عملکرد مديريت شهري است. امروز شهر مشهد در گستره وسيعي از بحران هاي محتمل قرار گرفته است، و هرآيينه امکان آسيب رساني به حيات شهروندان مي رود، و اين در حالي است که آناني که بايد بيدار باشند و اين مهم را بفهمند، و راهکاري براي رفع مشکل بيانديشند، به يغما رفته اند.

شوراي شهر و نمايندگان منتخب مردم، مي تواند يکي از بهترين اهرمها و نهادهاي تصميم ساز در اين عرصه باشد. متاسفانه در اين سالها در شهر مشهد، اين عرصه با بي توجهي محض روبه رو بوده است و اراده و تخصص لازم براي ورود به اين مهم وجود نداشته است. 

براي رفع اين پاشنه آشيل ، ايجاد کميسيون تخصصي HSE (سلامت، ايمني و محيط زيست) در شوراي شهر به عنوان يک اتاق فکر پايه و تصميم ساز تخصصي الزامي مي باشد. 

در ساختار فعلي شوراي شهر مشهد، ايمني و مديريت بحران محلي از اعراب ندارد و در مرتبط ترين کميسيون موضوعي هم، که به بحث خدمات شهري و محيط زيست مي پردازد، افرادي با تخصص هاي دامپزشکي، دندانپزشکي، الهيات و مديريت گرد هم جمع شده اند که به گواه سايت شوراي شهر، از مهر ۹۵ هيچ مصوبه اي نداشته اند. و البته سرفصل مهم ترين مصوبه هاي اخيرشان هم، به قرارداد مشارکتي پارک ملت، سازمان فردوس ها، سرمايه گذاري باغ پرندگان ختم مي شود. 

با اين چنين مصوباتي است که سلمان و امثال آن هر روز در گوشه گوشه اين شهر سبز مي شوند، بدون هيچ مطالعه و بررسي تخصصي و بدون پيوست مديريت بحران. با اين چنين شورايي است که سازمان آتش نشاني، به عنوان يک سازمان خدمت رسان، به بخش خصوصي و نهاد انتفاعي بدل مي شود. 

حوزه مديريت بحران و ريسک، مغفول مانده است، اما اين به معناي نبودن بحران نيست. اتفاقا اين سکوت و سکون، به معناي رشد پنهاني فاجعه است. بايد کاري کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین اخبار