ندای ایرانیان

کد خبر: ۴۸۵۸۴
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۲:۰۵
حسین ساقی - مسئول حوزه گتوند حزب ندای ایرانیان
احترام به جوانان و نوجوانان با رعایت و برآورده کردن حداقلِ خواسته ها و مطالباتشان ، موجبات جلوگیری از تشویش ها و ناملایمات فکری و روحی بسیار زیادی خواهد شد. از طرفی کم توجهی به خواستهای عمومی آنها در این سن و مقطع بحرانی ، سبب بوجود آمدن بار بسیار سنگینِ ناهنجاری های اجتماعی و . . .
احترام به جوانان و نوجوانان با رعایت و برآورده کردن حداقلِ خواسته ها و مطالباتشان ، موجبات جلوگیری از تشویش ها و ناملایمات فکری و روحی بسیار زیادی خواهد شد.
از طرفی کم توجهی به خواستهای عمومی آنها در این سن و مقطع بحرانی ، سبب بوجود آمدن بار بسیار سنگینِ ناهنجاری های اجتماعی و در پی آن فرهنگی و یا حتی اقتصادی در جامعه خواهد شد.
نیروی جوان و بعضاً آماده کار در شرایطی که تحت فشارهای روحی و روانی و نبود تفریحات درخور شأنشان قرار داشته باشند بی گمان اثرات مخرب و منفی این کمبودها را در متلاشی کردن هنجارهای اجتماعی بروز خواهند داد و پس از آن باید منتظر سیر صعودی دیگر عواقب آن کمبود ها بود .
بنابراین ضرورت و لزوم توجه به این حوزه فکری برای اندیشمندان و در نهایت تصمیم گیران خُرد و کلان اجتماعی یک امر بدیهی و لاجرم می باشد ، به نحوی که اهمال و کوتاهی ناشی از عدم اعمال تصمیم ها در این زمینه را با کمی توجه ، به روشنی میتوان در سطح جامعه و در بین جوانان بصورت مستقیم مشاهده نمود.
برای مثال از راهکارهای موجود برای کاستن از تشویشهای این سن بحرانی ، توجه به خواست موسیقیایی و یا طبیعت گرای جوانان و نوجوانان میتواند باشد ، به طوری که با فراهم کردن بستر ایجاد یک فضای اختصاصی و مجهز از سوی مدیران شهری به این خواستهای حداقلی و مطالبه آنان پاسخ مناسب و در خور داد.
وجود فضای سبز شهری به همراه سیستمهای پخش موسیقی مختص این قشر از جامعه ، قطعا باعث برگشت آرامش و نشاط به جوانان و نوجوانان خواهد شد و از پراکندگی آنان به نقاط نامتعارف و در معرض انواع خطر های اجتماعی و روانی دور خواهد کرد.
بنابراین تهیه نقشه راه برای کمک و تقلیل بحران های روحی و روانی جوانان و نوجوانان از اهم وظایف مدیران شهری و تصمیم گیران موثر بر این حوزه فکری خواهد بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: