ندای ایرانیان

کد خبر: ۵۰۵۰۷
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۲
نرگس یونسی*: افزایش همکاری و حضور شرکتهای فنی و مهندسی در کشور سوریه نه تنها موجب ایجاد اشتغال برای متخصصان ایرانی خواهد شد بلکه فعال شدن صنایع داخلی , ارتقای صنعت و بازاریابی بین المللی را نیز برای ما به وجود خواهد آورد.
ندای ایرانیان - پیشینه روابط استراتژیک وهمکاریهای مساعدت آمیز اقتصادی ایران وسوریه به قبل از شروع جنگ داخلی آن کشور باز میگردد. از جمله این همکاریها توسعه زیر ساختهای انرژی و اجرای پروژه های موفق عمرانی توسط شرکتهای ایرانی در آن کشور بود . بطوریکه پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه  چندین نیروگاه توسط شرکتهای بزرگ نیروگاهی ایران  در مناطق مختلفی از آن کشور احداث شد  که میتوان به سه نیروگاه های تشرین و سویدیه و جندر که در شرایط آغاز حملات تروریستی سوریه در حال انجام بود ومنجربه ربوده شدن 7 مهندس ایرانی در حین خدمت در دوران ساخت  شده بود , اشاره کرد.
جنگ داخلی سوریه ومواجه شدن مناطق مختلف آن کشور با حملات مکررتروریستی خسارات فراوانی  را به زیر ساختهای انرژی و از جمله ایستگاه های تولید و توزیع برق وارد آورد وموجب آسیبهای بسیار به نیروگا هها و خطوط انتقال برق ویا  در برخی مناطق انهدام کلی تاسیسات برقی شد.  بطوریکه به گفته مقامات سوری میزان خسارات وارده به بخش برق   40 میلیون دلار برآورد شده است.

 اما اکنون شنیدن زمزمه های پایان جنگ داخلی سوریه و بوجود آمدن نشانه های ثبات درآن کشور فرصت مناسبی برای ازسر گیری مجدد مراودات و همکاری‌های اقتصادی و بازگشت پیمانکاران ایرانی به سوریه را فراهم میسازد. توجه به این موضوع که در طول سال‌های جنگ نیز , ایران تنها در عرصه سیاسی حامی سوریه نبوده است ، بلکه در زمینه تامین انرژی برق و سایر کمک های اقتصادی همکاری خوبی با آن کشور داشته است و همچنین با در نظر گرفتن سوابق قابل قبول ایران در احداث وبهره برداری از سه نیروگاه برق در پیش از شروع جنگ داخلی سوریه ,  به میزانی که توان برقی قابل توجهی رادر آن کشور را تامین کرده بود , انتظار میرود در دوران پسا جنگ  و مرحله بازسازی نیزهمکاریهای ایران بیش از گذشته افزایش یابد و حضور شر کتهای کار آمد ونیروهای متخصص ایرانی  در الوییت قراردادهای تجاری انرژی سوری ها قرار گیرد و از قابلیت‌ها ی ایران در زمینه تامین برق در فرآیند بازسازی سوریه  نیزاستفاده گردد.
افزایش همکاری و حضور شرکتهای فنی ومهندسی در کشور سوریه نه تنها موجب ایجاد اشتغال برای متخصصان ایرانی خواهد شد بلکه فعال شدن صنایع داخلی , ارتقای صنعت و بازار یابی بین المللی  رانیزبرای ما بوجود خواهد آورد .همچنین با فراهم ساختن زمینه این حضور,  توانمندیهای شرکتهای ایرانی مورد ارزیابی جهانی قرار خواهد گرفت و همکاریهای گسترده تر در سطح بین المللی را نیز به دنبال خواهد داشت . اما این امید به حضورمجدد شرکای ایرانی در کشور سوریه از یک سو در گروه روابط دیپلماسی و  رایزنیهای مقامات ایران وسوریه و از سوی دیگربه تلاش شرکتهای ایرانی و سرمایه گذاران داخلی برای ایجاد فضای بازاریابی و مشارکت وابسته است ,  برپایی نمایشگاههای صنعتی جهت نمایش قدرت وپیشرفت صنعتی شرکتهای ایرانی که زمینه ساز عمق بخشیدن به روابط تجاری دو کشور خواهد شد میتواند راهکاری مناسب در این خصوص باشد . انتظار میرود مقامات سوری نیز جایگاه ایران به عنوان  دوست وحامی خود در طول سال‌های بحران دردوران بازسازی کشورشان درپسا جنگ را نیزدر روابط اقتصادی وتجاری  محفوظ نگاه دارند .

*عضو کارگروه انرژی دفتر اقتصاد و توسعه

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار