ندای ایرانیان

کد خبر: ۵۰۶۳۴
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴
زهرا سادات محمدی*: ارایه راهکار و نمایش توان اجرایی تیم مدیریتی شهردار تهران خواسته شهروندان تهران است. محمد علی نجفی که صندلی بهشت را از مشارکت آگاهانه مردم وام دارد خود می تواند با تشخیص صحیح راه از بیراه به نماد اعتماد، مبارزه با فساد و اثربخشی مشارکت اجتماعی باشد و نشان تهران می توان شهر وعده ها و شهرداری تهران سازمان خطاها نباشد.

ندای ایرانیان -  شهردار تهران در رسانه هم جناح خود در یادداشتی تحت عنوان " انتخاب بین دوراه " به بیان دغدغه های خود در حوزه اداره پایتخت و چشم اندازهایش برای مبارزه با فساد و ارتقا مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های شهری پرداخته است.

محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران با شبه اندیشه های امروز نجفی، تغییر رویکرد شهرداری تهران از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی را پی گرفت و با تبعیت از این سیاست و اجرای راهکارهایی نظیر راه اندازی سامانه های 137 و 1888 سعی داشت تا به واسطه افزایش نظارت همگانی بر فعالیت شهرداری تهران ضمن تغییر دیدگاه شهروندان، مجموعه تحت نظارت ش را به سمت پاسخگویی و شفافیت سوق دهد تا شاید بتواند در پایان دوره بهشت نشینی خود ادعا کند اعتماد به شهرداری تهران مقداری درصد افزایش یافته است.

موازی با این رویکرد شهردار سابق دغدغه مند، تلاش کرد تا با ایجاد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، راه اندازی سراهای محله، و ایجاد شورایاری ها، طرح سنجش عدالت در شهر، اجرای جشنواره های فرهنگی و هنری در حوزه های تخصصی و عمومی، توسعه فضاهای فرهنگی و مذهبی نظیر ساخت مساجد، باغ موزه ها، پردیس های سینمایی و خانه موزه ها، شهری دوست داشتنی و مترقی برای پایتخت نشینان ایجاد کند. شهری که الگوی اداره اش و کیفیت زندگی شهروندانش در کشور ستوده شود و نمونه ای موفق از حکمروایی خوب باشد. اینکه این اندیشه بعد از 12 سال چقدر زندگی در شهر تهران را سهل تر کرده، میزان و محک توفیق آن هاست که مجال دیگری می طلبد. آنچه مسلم است نشان می دهد شهروندان تهران امروز کیفیت زندگی مطلوبی ندارند و تمام ساختارهای ایجاد شده نتوانسته شاخص های زندگی مطلوب در پایتخت را ارتقا قابل توجه ای دهد. علت چیست؟ مدیریت گذشته بر طبق خواسته شهروندان تصمیم گیری نکرد؟ در اجرا موفق نبود؟ یا تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده در ده گذشته خواسته و انتظارات را دستخوش نوسان کرده است؟

عملکرد قالیباف و بیان نجفی نشان می دهد دو مدیریت از طیف های فکری و سیاسی متفاوت در اندیشه یکسان بوده اند. با این تفاوت که کارنامه شهردار سابق تهران در حوزه های مبارزه با فساد و فرهنگی و اجتماعی مشخص و آماده قضاوت است، ولی شهردار جدید تهران هنوز بعد از چند ماه مدیریت از تردید برای انتخاب راه می گوید.

بخشی از ساختارهای موجود و ظرفیت سازی های انجام شده می تواند شهردار تهران را در ادامه مسیر مدد کند فقط اگر نگاهی فارغ از دلزدگی های سیاسی و جناحی به آنها داشته باشد و منطبق با پتانسیل های شهر تهران و بدنه شهرداری تهران سیاست گذاری و تعیین هدف کند. کوبیدن بر طبل اشتباه بودن فعالیت ها، بیان خارج از عرف مشکلات، سرمایه اجتماعی مجموعه شهرداری تهران را با چالش رو به رو و گره تعامل مردم با این نهاد را کورتر می کند. شهردار تهران قطعا واقف است که با این سرمایه انسانی و ساختارهای موجود باید شهر را اداره کند و نفی آنها مانع از کارایی شان و انتقاد از آنها توان شان را کاهش می دهد. بنابراین مدیریت شهر خیلی گرانتر از دوره شهردار سابق خواهد بود.

ارایه راهکار و نمایش توان اجرایی تیم مدیریتی شهردار تهران خواسته شهروندان تهران است. محمد علی نجفی که صندلی بهشت را از مشارکت آگاهانه مردم وام دارد خود می تواند با تشخیص صحیح راه از بیراه، نماد اعتماد، مبارزه با فساد و اثربخشی مشارکت اجتماعی باشد و نشان دهد تهران می تواند شهر وعده ها و شهرداری تهران سازمان خطاها نباشد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار