ندای ایرانیان

کد خبر: ۵۱۸۹۵
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۸
علی اکبر رحیم فر*
ندای ایرانیان -یک حزب اجتماعی دارای رویکردی اجتماعی و در ضمن آرمانگرایی واقع بین و واقعگرا که سیاست را از متن جامعه پیگری میکند تا نقش و اثر مثبتی بین جامعه و دولت  یا به تعبیری دیگر پیوندی باشد بین جامعه و حاکمیت  . حزب اجتماعی به دغدغه ها و مشکلات مردم اهمیت میدهد و با رصد کردن بصورت مستمر و باتوجه به شرایط روز و در نظر گرفتن محدودیت ها , فرصتها و پتانسیل ها انها را شناسایی و اولویت بندی میکند و با ارزیابی و تحلیل های کارشناسی اقدام به ارایه مواضع , سیاستها , برنامه ها , انتقادات , پیشنهادات و راهکارهایی میکند که قابلیت اجرایی و عملی شدن در کوتاه مدت و بلند مدت را داشته باشد و نتایج و اثر گذاری مثبت و پایداری داشته باشند. هرچند شهروندان تعلق چندانی به احزاب ندارند و نگاه و رویکرد چندان مثبتی نسبت به حزب و کار حزبی ندارند و اعتماد لازم و کافی به احزاب را ندارند اما یک حزب اجتماعی با داشتن مرزبندی با محفل ها و گروههای منفعت جو  ضمن حفظ هویت و منافع با داشتن اصول و چارچوب های حزبی و با سازماندهی درون تشکیلاتی و اهمیت دادن به کارویژه های حزبی بخوبی میتواند از شکاف های اجتماعی و تقسیمات درون اجتماعی هم به جامعه شکل دهی نمایند و هم اعتماد سازی نماید تا پایگاه اجتماعی قوی و قابل اعتنایی را بدست آورد و از تعارض میان گروههای مختلفی که در پی کسب منابع و منافع و ارزشها و نظرات خود در جامعه هستند بهترین بهره برداری و سیاست ورزی را داشته باشد.
حزب اجتماعی در کنار داشتن ایدیولوژی می تواند با ساختار بخشی به تعارضات درون جامعه و مذاکره و مفاهمه بدنبال سیاست اجماعی وتعامل باشد برای رسیدن به شباهتها و فهم مشترک در مورد اهداف , برنامه ها و تصمیم گیری ها و سیاستهای راهبردی برای حل مشکلات و کمک به توسعه و پیشرفت کشور و تعادل و توزانی برقرار کند میان مرزبندی های طبقاتی و مرزبندی های ارزش محور و تبدیل شود به ابزار مهمی برای نمایندگی منافع قشر وسیعی از جامعه , و رابطه بین اجتماع و هویت حزبی را نیز ترمیم و تقویت نماید .
حزب اجتماعی با توجه به کثرت گرایی و ظرفیت ها و دغدغه های شهروندان به نمایندگی گروهی جان و روح تازه ای میبخشد و با اهمیت دادن به تکنولوژی ها و فناوری های جدید اجتماعی ظرفیت های شهروندان را در جهت واسطه گری های سیاسی و هدایت از طریق حزب اجتماعی پویا و فعال نگه میدارد تا حزب نقش خود را در هماهنگی و نماینگی منافع جامعه از دست ندهد و یا کوتاهی و غفلتی صورت نگیرد  که ناخواسته اعتماد شهروندان نسبت به حزب و کار حزبی کاهش نیابد . حزب اجتماعی باید نقش فعال و تاثیر گذاری در فرایند حکمرانی خوب و همچنین در ایفای نمایندگی منافع جامعه داشته باشد  و اهمیت نمادین خود را در انتخابات ها حفظ کند و ادامه دهد بصورت مستمر و مداوم تا احساس نشود که فقط شب انتخابات فعالند و بعد از انتخابات در سکوت و انفعال بسر میبرند , مردم باید ببیند که حزب بعداز انتخابات نیز فارغ از نتیجه هر انتخاباتی پیگیر مطالبات و مشکلات و ارزش هایشان هستند  که این امر هم فاصله بین مردم و حزب را کم خواهد کرد و هم باعث اعتمادسازی  و امید و نشاط فضای سیاسی خواهد شد.
حزب اجتماعی با داشتن تدبیر و راهکار میتواند تاثیر تغییرات اجتماعی و تاثیر تغییر ارزشها وتاثیر کاهش تعلقات حزبی  بر انتخابات و رقابت های درون حزبی و بیرون حزبی را کاهش دهد و به نوعی مدیریت کند تا هویت جمعی پررنگ تر و موثر تر شود و نقش مثبت و تعیین کننده ای درفرایندهای سیاسی و دمکراتیک ایفا کند. حزب اجتماعی به رشد وتوسعه همه جانبه و پایدار جامعه محور و   به  صندوق رای , گفتگو , مفاهمه , قانون مداری , اجماع , مشارکت همگانی , شفافیت , حکمرانی خوب , فضای باز سیاسی , توجه به منافع همگانی ,  اعتمادسازی ,  اصلاح و تغییر , امنیت همگانی , رفاه اجتماعی , اقتصاد درون زا ,  توازن و تعادل بین سنت و مدرنیته , محیط زیست , بهداشت , اموزش ,  انسجام تشکیلاتی  , ظرفیت سازی , سیاست ورزی اخلاقی  ,  توجه و پیگیری منافع و مطالبات و دغدغه های همه اقشار جامعه , بهبود پیوند بین جامعه و حاکمیت , اهمیت ویژه و توجه جدی دارد.

*عضو حزب ندای ایرانیان
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین اخبار