ندای ایرانیان

کد خبر: ۵۳۱۹۷
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۵
کورش الماسی*مدیریت کلان فعلی برآیند قرن ها حاکمیت ایده‌آلیست پنهان بر اذهان نخبگان کشور است. آشفتگی فردگرایی که از آوارهای ایده آلیست برآمده، اذهان و عملکرد سیاست ورزان از همه جناح ها را تسخیر کرده است. مبنای جوامع توسعه یافته امروزی مدیریت خِرَد جمعی مبتنی بر اذهان واقع گرا و عمل گرا، و نه اذهان آرمان‌گرا، ایده آلیست یا اذهان گرفتار امور انتزاعی متافیزیک، است. انسان‌هایی که وطن ندارند، نمی توانند قانون، عدالت، آزادی، رفاه، آرامش، امنیت، توسعه، محیط زیست و... داشته باشند. بنابراین خورشید اذهان تمامی اصلاح فهمان (فراجناحی و به معنی درک و تشخیص ضروریات عینی)به ضرورت باید سربلندی، عزت، اقتدار و... ایران زمین باشد. به منظور اقتدار، توسعه و پایداری وطن باید از تمایلات، خواسته ها، نیازها، آرزوهای شخصی، گروهی و جناحی گذشت. وطن یا همان احساس تعلق به یک مکان (و فرهنگ) پدیده‌ای روانشناختی خاص همه موجودات است. مي‌توان گفت احساس تعلق به یک مکان و فرهنگ بنیاد و برترین ویژگی انسانی است. آن‌هایی که صادقانه در اندیشه، اصلاحات را درک و باور دارند باید آرزوها، خواسته ها و اهداف خود را زیر یک سقف سازماندهی کنند. در جهان معاصر توسعه، رفاه، آرامش، پیشرفت و اقتدار ملی مترادف با سازماندهی نیروهای انسانی به منظور تحقق اهداف اجتماعی است.
اصل اصلاحات
اصلاحات یک اندیشه(سیاسی، ایدئولوژیکی، اعتقادی)، خواست، تمایل و آرزوی انسانی نیست. اصلاحات یک پدیده زیست شناسی است. هزاران سال پیش انسان کشف و درک کرد که همه مسائل در عالم هستی پیوسته در حال حرکت، تغییر و تکامل است. فرایند حرکت،تغییر و تکامل میلیاردها سال قبل از اینکه انسان‌هایی که به امور گوناگون اعتقادی داشته باشند، ایجاد شد. هیچ موجودی توانانی مسدود کردن این فرایند را ندارد. بدون هیچ قید و شرط یا تفاسیر تولید شده توسط بازی‌های ذهنی خاص، تمامی امور اجتماعی انسان‌ها تابع فرایند حرکت، تغییر و تکامل است. هر عاملی که تلاش کند مانع اصلاحات اجتماعی اجتناب ناپذیر شود بی شک به منافع و امنیت ملی آسیب می رساند. برآیند اجتناب ناپذیر آسیب و تضعیف منافع و امنیت‌ملی این است که هم آن‌هایی که قدرت و پول دارند و هم آن‌هایی که فاقد قدرت و پول هستند، آسیب جدی می بینند. بنابراین پدیده اصلاحات اجتماعی به هیچ وجه موضوعی مربوط به جناح های سیاسی، ایدئولوژی‌ها، اذهان خلاق افراد خاص یا اعتقادات خاص نیست. درک ضرورت اصلاحات، ویژگی اذهان سالم و واقع بین است.
بيدار شويد
شرایط پیچیده داخلی، منطقه و فرامنطقه ای ایجاب می‌کند که نخبگان و صاحب منصبان از اندیشه‌ها، اظهارات و عملکرد مبهم، غیر شفاف و غیر صادقانه پرهیز کنند. کشور دچار چالش های بسیار جدی در عرصه های گوناگون اقتصادی، روابط خارجه به ویژه با خروج آمریکا از برجام و... است. اینکه در صورت عدم چاره اندیشی عاجل، منافع و امنیت ملی به‌طور جدی در معرض آسیب های غیر قابل پیش‌بینی قرار خواهد گرفت. زمان‌اندیشه ها، طرح ها و راهکارهای آرمانگرایانه، غیر صادقانه، جناحی، انقلابی و رمانتیک به‌سر آمده است. واقعیت به‌طور خطر ناکی نزدیک شده است. آرمانگرایان و شیفتگان تمایلات فردی باید از خواب بیدار شوند.
ضعف اصلاحات
بنابراین، به باورنگارنده، بدون هیچ تردیدی می توان ادعا کرد ریشه بیشتر چالش های ملی که برآیند ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی است ، ناشی از کُند شدن فرایند طبیعی و فرا اعتقادی اصلاحات است. اندیشه ها، اهداف، طرح ها، راهکارها و راهبرد های مدیریت کلان در عرصه‌های روابط خارجه، اقتصادی، فرهنگی و... دهه هاست که تکامل نیافته اند. انقراض و تکامل‌هاي مختلف برآیند مستقیم فرایند حرکت، تغییر و تکامل است. به این معنی که موجوداتی که نتوانند خود با شرایط متغیر زیست طبیعی متحول و تکامل دهند، منقرض مي شوند و گونه هایی که توانایی تکامل دارند، با ویژگی های کاربردی جدید به بقا ادامه خواهند داد. از آنجا که انسان ذره ای بی نهایت کوچک از زیست طبیعی است، انسان‌ها برای بقا بايد، در اشکال گوناگون فردی، اجتماعی و حاکمیتی باید پیوسته اندیشه‌ها، راهکارها، طرح ها و راهبردهای خود را به روزرسانی کنند. انسان‌ها، نهادهای اجتماعی و حکومت ها که به هر دلیل توانایی به‌روز رسانی خود را نداشته باشند، بنابر یک قانون آسمانی، طبیعی و فرا انسانی، زیستی بسیار دشوار و کوتاه خواهند داشت.
در ادامه نکاتی پیرامون انسجام نخبگان اصلاح فهم به منظور کارآمدی مدیریت کلان رابيان مي‌كنيم.
ادامه مسدود یا کند کردن فرایند اصلاحات طبیعی و فرا‌ایدئولوژیکی، بی شک منافع و امنیت ملی را با مخاطرات غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل جبران روبه‌رو می کند. نگهداری و صیانت از آب و خاک اجدادی و سرزمینی که فرزندان و نسل‌های آینده قرار است در آن‌ها زندگی کنند، والا تر از هر باور یا منفعتی است.
مدیریت‌هاي کلان به ضرورت باید کارآمد شود.
انشقاق و اختلافات میان اصلاح طلبان( فرا جناحی و وطن دوست) هیچ توجیه کاربردی ندارد.
در جهان معاصر توسعه اجتماعی در همه عرصه مشروط به کار گروهی و همکاری است. در فرایند توسعه، انسان‌ها ایفای نقش می‌کنند و برخلاف گذشته های دور این‌گونه نیست که یک عالم همه مسائل دانا وجود داشته باشد و دیگران گوش به‌فرمان باشند. توسعه برآیند مجموع تلاش و تخصص یکایک اعضای گروه(جامعه) است. ایران نیازی به افراد همه مسائل‌دان ندارد بلکه شهروندانی می خواهد که توانایی و اهمیت کار گروهی را درک کنند.
بزرگی به درک و تشخیص واقع بینانه و کاربردی زمین بازی سیاست است و سابقه و جایگاه چندان معيار نيست. بزرگانِ(فراجناحی) اصلاح فهم، اصلاح باور و بی منت و بنا به ضرورت ملی وظیفه دارند مدیریت سازماندهی همه نیروهای اصلاح باور را به منظور حل و فصل چالش هایی که قابلیت به مخاطره انداختن منافع و امنیت ملی را دارند، بر عهد بگیرند.
تنها و والاترین هدف که همه اصلاح فهمان و اصلاح باوران باید پیرامون آن یا به عبارتی برای تحقق آن؛ عملکرد، اندیشه ها، توانايی ها و امکانات خود را منسجم و سازماندهی کنند، منافع ملی است. منافع ملی مخرن تمامی نیازها، خواسته ها، اهداف و آرزوهای یک ملت است. هر هدفی ورای هدف تحقق منافع ملی؛ شعار، توهم، کذب یا رویا های اذهان رمانتیک است. شعارها، عدم صداقت و اختلافات کورکوانه باید در راه صیانت از منافع و امنیت ملی کنار گذاشته شود.
در فرایند سازماندهی نیروهای اصلاح باور هیچ شهروندی که دارای شناسنامه ایرانی است، غیری خودی نیست. هر شهروندی با هر سابقه یا تخصصی که توانایی، اراده و خواست ایفای نقش در صف منسجم و سازماندهی شده اصلاح باوران را داشته باشد، باید بدون هیچ قید و شرطی در فرایند حل و فصل چالش های ملی مشارکت کند.
سازماندهی اصلاح باوران در قالب یک تشکیلات و نهاد فرا جناحی ملی خواهد بود. تمام اعضای آن حق و حقوق مساوی خواهند داشت. سابقه، تخصص، دانش، منطقه جغرافیایی و اعتقادات اعضاي تشکیلات اصلاح باور هیچ امتیازی برای افراد ایجاد نمی کند.
سازماندهی نخبگان، توسط اصلاح فهمان، در یک تشکیلات یا نهاد ملی فارغ از جناح بازی مخرب، کاربردی، کم هزینه و عملی ترین راهکار صیانت از منافع و امنیت ملی است.
در شرایط فعلی، اختلاف نظر، تضاد منافع فردی و جناحی و رقبات جناحی همانند سمی بسیار کُشنده برای منافع و امنیت ملی است.
وظیفه اصلاح فهمان است که صاحبان اندیشه های غیرکاربردی حاکم بر برخی روزنامه‌ها، بر اذهان برخی صاحب منصبان متعلق به دو نسل گذشته و برخی محافل چون جمنا را برای گفت‌وگو، به منظور هم اندیشی، تفاهم، انسجام و... پیرامون اهمیت و ضرورت مدیریت تمامی اندیشه ها، افعال و اهداف سیاسی در راستای تحقق اهداف منافع ملی و صیانت از امنیت ملی دعوت کنند. اگر قرار است اصلاحات از شعار فراتر رود، اصلاح فهمان به ضرورت باید موتور ایجاد انسجام ملی شوند. قاعده منطقی این است که آن‌هایی که ادعای فهم کاربردی امور را دارند ، باید به منظور صیانت از منافع و امنیت ملی پیشقدم شوند. به باور نگارنده، صاحب منصبان و سیاست ورزانی که رفتار، اندیشه و عملکردشان تحت نفوذ احساسات است، درک کاربردی از چیستی، ضرورت و چرایی صیانت از منافع و امنیت ملی ندارند.
با وجود این همه فقر در جای حای ایران زمین نهایت بی اخلاقی و بی دینی است که یک صاحب منصب یا سیاست ورز از جایگاه خود به منظور تحقق اهداف، تمایلات و خواسته‌های فردی و جناحی استفاده کند. هیچ ایدئولوژی یا اعتقادی برتر از رفع درد و زجر شهروندان ایران زمین که محصول فقری که ناشی از ناکارآمدی مدیریت کلان محسوب مي‌شود، نيست. صاحبان قدرت باید از تاریخ درس بگیریند. تاریخ جوامع مملو از اندیشه‌ها، روش ها، رفتارها، اهداف، راهکارها و... ناکارآمد، نابخردانه، غیر واقع بینانه و... است.
برنامه های بیشتر احزاب محتوایی شعار گونه دارند یا تنها یک سری نکات را سَنبل کرده اند تا شرایط و الزامات دریافت مجوز تاسیس حزب را از وزرات کشور دریافت کنند. اولین قدم در مسیر ایجاد انجسام تشکیلاتی اصلاح فهمان و اصلاح‌طلبان پاسخ شفاف به پرسش چه می خواهیم است. پاسخ به این پرسش، پاسخ به پرسش چه باید بکنیم را به ما می دهد. ما سربلندی، عزت، اقتدار، پایداری، توسعه، رفاه، آرامش... ایران و همه شهروندان ایران زمین را می خواهیم. منافع و امنیت ملی تبلور سربلندی، عزت، اقتدار، پایداری، توسعه و... ایران زمین است.
کم هزینه، عملی و کارآمد ترین راهکار مقابله با دونالد ترامپ و دیگر دشمنان و بدخواهان ایران زمین انسجام مدیریت کلان از طریق سازماندهی اصلاح فهمان و اصلاح باوران در قالب یک تشکیلات یا نهاد ملی است.
ساده ترین تبیین مدنیت، توسعه یافتگی و اقتدار؛ سازماندهی اندیشه ها، رفتار، اهداف، طرح ها، عملکرد و... شهروندان و به ویژه نخبگان است.

*عضو حزب ندای ایرانیان
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین اخبار