ندای ایرانیان

برچسب: محمدجواد برزگر
محمدجواد برزگر بازاریابی سیاسی با در اختیار گذاشتن ابزارهایی به...
کد خبر: ۵۰۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲


علیرضا فرحانی نژاد تشریح کرد
امیرحسین اسدبیگی آرسام ضیایی محمد جواد برزگر علی چاهه روح... امیر کشکولی معاونت دانشجویی محمدجواد برزگر مسئول واحد مطالعات و...
کد خبر: ۴۹۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶


سیدسبحان تقوی خبر داد
مهری و آقایان امیرحسین اسدبیگی محمدجواد برزگر علی چاهه کیومرث... دانشجویی و محمدجواد برزگر معاونت مطالعات و پژوهش شاخه جوانان...
کد خبر: ۴۹۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


در اولین جلسه شورای مرکزی شاخه صورت گرفت
حزب ندای ایرانیان شد علی چاهه امیرکشکولی و محمدجواد برزگر... جمله افراد این حلقه مشاوران هستند امیرحسین اسدبیگی محمدجواد برزگر...
کد خبر: ۴۹۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


آخرین اخبار