دبیرکل

در کنگره پنجم با رای اعضای کنگره دکتر سید محمد صادق خرازی مجدداً به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شد.

دکتر خرازی سفیر و معاون نمایندهٔ دائم ایران در سازمان ملل متحد (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵) و سفیر ایران در فرانسه (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) و مشاور ارشد محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری او بوده است.

تجارب

معاون ستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع ۱۹۸۸-۱۹۸۳
عضو شورای مرکزی ستاد پشتیبانی جنگ ۱۹۸۸-۱۹۸۳
عضو شورای عالی پدافند ملی ۱۹۸۸-۱۹۸۵
مشاور مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ۱۹۸۹-۱۹۸۶
مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ۱۹۸۹-۱۹۸۸
سفیر ایران در سازمان ملل متحد ۱۹۹۵-۱۹۸۹
مشاور شهردار تهران ۱۹۹۷-۱۹۹۵
مشاور وزیر امور خارجه ۱۹۹۸-۱۹۹۵
نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد برگزاری اجلاس سران OIC سال ۱۹۹۸-۱۹۹۹
دستیار ویژه وزیر خارجه ۲۰۰۰-۱۹۹۹
سرپرست معاونت سیاسی وزارت امور خارجه
معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه ۲۰۰۲-۱۹۹۸
معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ۲۰۰۲-۱۹۹۵
عضو هیئت مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ ۲۰۰۰-۱۹۸۸
سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه ۲۰۰۶-۲۰۰۲
مشاور دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت ۲۰۰۳-۱۹۹۹
مشاور وزیر امور خارجه ۲۰۰۵-۲۰۰۲
مشاور شهردار تهران تاکنون -۲۰۰۵

پروژه های مکتوب

پروژه ترجمه دایره المعارف دموکراسی
پروژه ترجمه دائره المعارف ناسیونالیسم
پروژه چاپ دائره المعارف خلیج فارس
پروژه چاپ مصاحیف شریف نیریزی، ایران، نور، یاقوت مستعصمی، ارسنجانی، عبدالله طباخ و صحیفه مبارکه سجادیه

عضویت های کنونی

عضو هیئت مدیره شهر کتاب تاکنون -۱۹۹۵
عضو هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی ۲۰۱۳-۱۹۹۷
عضو هیئت امنای انجمن مفاخر ملی ایران ۲۰۰۸ -۱۹۹۷
عضو هیئت امنای پژوهشگاه میراث فرهنگی تاکنون -۲۰۰۰
عضو هیئت موسس وهیئت امناء دانشگاه حافظ شیراز تاکنون -۲۰۰۰
عضو شورای سیاست گذاری مرکز گفت وگوی تمدن ها در تهران تاکنون -۲۰۰۵
عضو شورای سیاست گذاری مرکز گفت وگوی تمدن ها در ژنو تاکنون -۲۰۰۶
رئیس و عضو هیئت امنا کتابخانه و موزه ملی ملک تاکنون -۲۰۰۸
مشاور رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
عضوهیئت امناء و نایب رییس موسسه انتشاراتی هرمس
موسس و عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان
نخستین رییس موقت شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان
عضو هیات امنای مرکز ملی تحقیقات سرطان
رییس و عضو هیات امنای مرکز جراحی مغز و اعصاب ایران
عضو شورای راهبردی امور بین الملل سینمای ایران

فعالیت های مطبوعاتی

ضو شورای علمی مجله صنعت وتوسعه تاکنون -۲۰۰۶
سردبیر فصلنامه تاریخ روابط خارجی ۲۰۰۲-۱۹۹۹
سردبیر مجله آسیای مرکزی وقفقاز ۲۰۰۲ -۱۹۹۸
سردبیر مجله سیاست خارجی ۲۰۰۲-۱۹۹۸
سردبیر فصلنامه تاریخ معاصر ایران ۲۰۰۲-۱۹۹۵

عضویت های گذشته

عضو شورای بین المللی دانشگاه تهران ۱۹۹۸-۱۹۹۵
عضو کمیسیون فرهنگی یونسکو ۲۰۰۰ -۱۹۹۸
عضو هیئت امنای دانشگاه دفاع ملی ۲۰۰۲-۱۹۹۸
عضو کمیته سیاسی شورای عالی امنیت ملی ۲۰۰۲-۱۹۹۸
عضو شورای عالی سازمان اسناد ملی ایران ۲۰۰۲-۱۹۹۸
عضو شورای عالی کتابخانه ملی ایران ۲۰۰۵ -۱۹۹۸
عضو هیئت امنای خانه کتاب ۲۰۰۲-۱۹۹۹
عضو شورای بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی ۲۰۰۲-۱۹۹۹

مسئولیت های کنونی

مشاور ارشد سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران
عضو هیئت امنای مرکز بین المللی گفت گوی تمدن ها در ژنو تاکنون -۲۰۰۶
محقق افتخاری داشگاه سنت اندروز انگلستان
مشاور شهردار تهران ۲۰۱۰-۲۰۰۵
مشاور مجله سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک
مدیر پروژه میراث مکتوب و نسخ خطی ایران و اسلام
سرویراستار دانشنامه اسلام معاصر تاکنون -۲۰۰۶
موسس و مدیر سایت دیپلماسی ایرانی تاکنون -۲۰۰۷
موسس و مدیر سایت اقتصاد ایرانی تاکنون -۲۰۰۹
موسس و مدیر سایت تاریخ ایرانی تاکنون -۲۰۱۰

طرح های کنونی

تامین گنجینه نفیس مجازی نسخ خطی ایران
ایجاد سایت مرجع رجال خاورمیانه

فعالیتهای تاسیسی و ایجادی

موزه هدایای وزارت امور خارجه
مرکز ایرانشناسی و زبان فارسی مسکو
مرکز مطالعات ایران استرالیا-کانبرا
موسسه مطالعات ایرانی در دانشگاه سنت اندروز
مرکز مطالعات ایرانی در تاجیکستان-دوشنبه

احداث ساختمان اجلاس سران تهران
تاسیس کتابخانه بزرگ تخصص وزارت امور خارجه تهران
تاسیس مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی ایران تهران
توسعه مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه تهران

موسسه انتشاراتی صبا نیویورک
مرکز اقتصادی ایرانیان نیویورک
شورای گسترش زبان فارسی نیویورک
شبکه تلویزیونی آفتاب نیویورک

سوابق علمی

موقعیت تحصیلی

دانشجوی دکتری تاریخ وسیاست دانشگاه دورهام انگلستان
فوق لیسانس مطالعات خاورمیانه از دانشگاه نیویورک
لیسانس مدیریت از دانشگاه State university of New York

مدارک افتخاری

دکترای افتخاری از دانشگاه روابط بین الملل اکراین
دکترای افتخاری از دانشگاه روسیه
دکتری افتخاری از دانشگاه دولتی بیشکک قزاقستان
دکتری افتخاری از دانشگاه اوشی

تالیفات

ترجمه کتاب قلب اسلام نوشته دکتر نصر ۲۰۰۶
گردآوری مجموعه نظرات آسیا درباره گفت وگوی تمدنها ۲۰۰۴
گردآوری مجموعه اسناد امریکا
نظارت بر کتاب فرهنگ رجال و خاندان های معاصر عراق
نظارت بر کتاب فرهنگ رجال معاصر قطر
نظارت بر کتاب فرهنگ رجال بحرین
نظارت بر کتاب فرهنگ رجال عراق
نظارت بر کتاب سرود اهل بخارا
کتاب الانساب المشجره

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۸