اعضای شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان

 

علی بختیاری
آرش بیک پور
نیما پروین
وحید توتونچی
عیسی چمبر
مجتبی حسینخانی
سیدمحمدصادق خرازی
پیمان خواجوی
سجاد سالک
علیرضا سحرخیز فومنی
عباس سلطانی
رضا شریفی
فاطمه شفیعی
امیر شهلا
محمدحسین شیخ محمدی
شهاب طباطبایی
مرتضی صفری
فاطمه فراهانی
مجید فراهانی
کاوه قدیری
محمد کیهانی
اشکان مجللی
محمد علی محسنی بندپی
سیداحمد موسوی
سعید نورمحمدی

سالار احمدی
امیرحسین اسدبیگی
میلاد اکبری
داود روشنی
نوید مقدم
هادی وکیل زاده

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۸