اعضای شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان

 

میلاد اکبری
سالار احمدی
مرضیه امیری
علی بختیاری
عیسی چمبر
فرهاد جهانیان
مجتبی حسینخانی
پیمان خواجوی
سجاد سالک
علیرضا سحرخیز
مهدی شاه میرزا
محمدحسین شیخ محمدی
انیسه صالحی
ابراهیم صبوری
سید شهاب الدین طباطبایی اردکانی
فاطمه فراهانی
مجید فراهانی
کوثر فرهادی
کاوه قدیری
محمد کیهانی
اشکان مجللی
محمدعلی محسنی بندپی
سیداحمد موسوی
سعید نورمحمدی
هادی وکیل زاده

اعضای علی البدل:
علی ابراهیمی
مسعود حسابگر
اشکان خسروی فر
مالک شهبازی
طیبه دومانلو
نوید مقدم

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۴۰۱