مطالب مرتبط با کلید واژه " سالمندان "


یادداشتی از بهار آهنگریان عضو شعبه تهران حزب ندا به مناسب هفته ملی سالمند

یادداشتی از بهار آهنگریان عضو شعبه تهران حزب ندا به مناسب هفته ملی سالمند

سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ این شورا اول اکتبر که در ایران برابر است با دهم مهر ماه ۱۳۹۹ با هدف آگاه سازی از شرایط و نیازهای سالخوردگی و پاسداشت افراد سالمند روز جهانی سالمندان تعیین کرد. در ایران نیز برای همین هفته ای بنام هفته ی سالمند نامگذاری شده است.

ادامه مطلب