مقالات و یادداشت ها - آرشیو

مشکلات صنعت خودرو ایران
یادداشت داریوش کار آزموده

مشکلات صنعت خودرو ایران

خودروسازها هیچگاه نظرات مردم برای آنها مهم نبوده است آنها نظرات مردم را در مورد کیفیت تولیدات - فروش - ارائه آپشن های خودرو نه سوال می کنند و نه پاسخ می دهند .

ادامه مطلب